پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

متن متحرک

اخبار و اطلاعیه ها
دسته بندي اخبار 
ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1399/12/25 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شركت سیمان مازندران 
دفتر تهران شرکت سیمان مازندران
کد خبر : ۲۰۳۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ 
۱۰:۵:۴۴  | 
تعداد بازدید : ۱۷۴
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سيمان مازندران ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1399/12/25 دفتر تهران شرکت سیمان مازندران

تولید سبز با کیفیت برتر و توسعه پایدار در محیط سالم و ایمن
5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0