پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

متن متحرک

اخبار و اطلاعیه ها
دسته بندي اخبار 
کد خبر : ۲۰۴۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ 
۱۱:۲۳:۲۴  | 
تعداد بازدید : ۳۰
مناقصه تامین مواد اولیه طبخ غذای كاركنان 
تا مورخ 14 تیرماه
کد خبر : ۲۰۴۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ 
۱۰:۵۷:۷  | 
تعداد بازدید : ۳۰
مناقصه تامین مواد اولیه طبخ غذای کارکنان تا مورخ 14 تیرماه

تولید سبز با کیفیت برتر و توسعه پایدار در محیط سالم و ایمن
5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0