معرفی سیمان مازندران

به منظور تأمين سيمان مورد نياز استان مازندران ، مطالعات اوليه جهت تأسيس كارخانه سيمان توسط بانك اعتبارات صنعتي انجام گرفت و در همين رابطه شركتي بنام شركت سيمان گرگان و مازندران (سهامي خاص ) به منظور انجام مطالعات و تحقيقات مورد لزوم در تاريخ 01/09/1351 با سرمايه اوليه ده ميليون ريال توسط بخش خصوصي تأسيس گرد د,پس از انجام مطالعات زمين شناسي در مناطق مختلف استان موقيعت فعلي شركت بعنوان محل احداث تعيين گرديد .

پس از تعيين محل احداث ، كارخانه سيمان گرگان و مازندران (سهامي عام ) در تاريخ 8/12/1353 در ادارة ثبت شركتها و مالكين صنعتي به تاريخ تأسيس شركت 21/10/1353 و مدت نامحدود ثبت گرديد .پس از تاسيس شركت گرگان و مازندران (سهامي عام ) ، مجمع عمومي موسس كليه دارايي هاي شركت مورد بحث كه مبلغ آن به ارزش دفتري حدود 19 ميليون ريال بوده رابه شركت جديد التأسيس منتقل نمود. در تاريخ 6/2/1354 شركت فوق برابر صورتجلسة مجمع عمومي عادي منحل و آگهي انحلال آن از طريق روزنامه هاي رسمي كشور به اطلاع عموم رسيده بود و به پيشنهاد استانداري مازندران و هيئت مديره و تصويب مجمع عمومي فوق العاده در تاريخ 8/06/1360 نام شركت به سيمان مازندران (سهامي عام ) تغيير نمود . طبق موارد منعقده در اساسنامه و بر طبق اختيارات واگذار شده به مديران سيمان مازندران انعقاد قرارداد خريد ماشين آلات كارخانه با يك كنسرسيوم آلماني مركب از پنج شركت مختلف بنامهاي همبولت وداك (HUMBOLDT WEDAGE ) سازندة ماشين آلات ، لوشه (LOESCHE ) سازندة آسياب مواد ، كلاديوس پيترز (CLADIUS PETERS ) سازنده ايراسلايدها و سيستم سيلو ها ، براون باوري ( BROWN BAVORI )‌‌‌ سازندة تجهيزات برقي و هاور اند بوكر ( HAVER & BOECKER ) سازندة بارگير خانه ، در ماههاي ژوئن و ژوئيه 1976 انجام گرفت و بعد از انعقاد قرار داد خريد ماشين آلات و تعيين شركت تأمين ساختمان بعنوان پيمانكار ساختماني ، كلنگ احداث كارخانه در تيرماه 1355 به زمين زده شد . حمل ماشين آلات به كارخانه تا سال 1356 بطور كامل انجام يافت كه طبق قرارداد ، سر كنسرسيوم موظف به انجام تمامي كا رهاي نصب و راه اندازي كارخانه بود .

تا آبان 1357 حدود 80 % كارهاي ساختماني و 70 % كارهاي مكانيكي انجام شد . بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در بهمن 1357 و خروج كارشناسان خارجي و توقف شش ماهه در اجراي پروژه ، با همت و تلاش كارشناسان داخلي كليه دستگاهها نصب و راه اندازي گرديدند و سر انجام در31/06/1360 توليد كارخانه با ظرفيت 600.000 هزارتن كلينكر و 624.000 تن سيمان در سال آغاز گرديد. از سال 1382 شركت سيمان مازندران (سهامي عام ) تصميم گرفت با استفاده از تسهيلات صندوق ذخيره ارزي نسبت به احداث يك خط جديد توسعه با ظرفيت 3300 تن در روز و افزايش ظرفيت خط موجود از 2000 به 4000 تن كلينكر در روز اقدام نمايد. پس از اخذ مجوزهاي مربوطه از وزارت صنايع و معادن و سازمان محيط زيست و مصوبه هيئت امناي صندوق ذخيره ارزي و شوراي پول و اعتبار موفق گرديد 9/43 ميليون يورو از منابع صندوق ذخيره ارزي به عنوان تسهيلات ارزي و معادل مبلغ 300 ميليارد ريال تسهيلات ريالي از بانك ملي ايران اخذ و عمليات طراحي از بهمن ماه 82 آغازگرديد. پس از انتخاب مشاور سازه (مهندسين مشاور سانو ) نسبت به انتخاب پيمانكار ساختماني (شركت اسپندان نوآور بنا ) اقدام و عمليات ساختماني بطور رسمي از شهريور ماه 83 آغاز گرديد. همزمان با اقدامات طراحي و ساخت ، گشايش اعتبار اسنادي لازم انجام و عمليات ساخت و نصب به نحوي برنامه ريزي گرديد كه خط توسعه در مدت 36 ماه تكميل و در تاريخ 27/6/1386 توليد آزمايشي را آغاز گرديد . بعد از پايدار شدن توليد خط توسعه ، خط قديم جهت انجام پروژه افزايش ظرفيت متوقف گرديد و بعد از 8 ماه تلاش شبانه روزي دست اندركاران هر دو خط توسعه و افزايش ظرفيت توسط وزير محترم صنايع و معادن در تاريخ 06/04/1387 افتتاح گرديد .


introduction

History  

Gorgan & mazandaran Cement Company was established on jan 11 ,1975 for an indefinite period in order to supply necessary cement for mazandaran and golestan province .and was registerd at same date with tehran registration department for companies and industrial ownership under no .20975 .

In aug 30, 1981 the name of company was changed to abelo district in neka city .

In sept 22 ,1981 the factory began its production with a capacity of 624000 tons of cement per yer ..

In 2000 company 's file was transferres under no . 9. It has been among the accepted companies in the stock exchange market since jan , 20 1996 .

Factory situation   

This company is located in the 2.5 km of south of neka town,in the 20 km of sari city , center of mazandaran province .in a land with an area of of 90 hectares near abelo village ;

The factory has a suitable potential for exportation to middle asia countries because it is near the caspian sea and amirabad port (maximum 20 km)


6.0.8.0
گروه دورانV6.0.8.0