• ساعت : ۰۹:۴۹
  • تاريخ :
     ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ 
  • تعداد بازدید : 173
  • کد خبر : ۲۱۸۹
مناقصه عمومی
آگهی تجدید مناقصه عمومی خرید سنگ سیلیس معدنی
شركت سیمان مازندران در نظر دارد نسبت به خرید سنگ سیلیس معدنی مورد نیاز خود به شرح جدول ذیل ، از طريق تجدید مناقصه عمومی اقدام نمايد.

موضوع مناقصه

خـــرید سنگ سیلیس معدنی به مقدار 100.000 تن

مشخصات فنی

مطابق مشخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه

نوع مناقصه

عمومی

دریافت اسناد

از تاریخ درج آگهی

مهلت تحویل اسناد

حداکثر تا ساعت 14 مورخ 30/03/1403

آدرس اینترنتی دریافت اسناد

لینک مشاهده 

محل تحویل اسناد

دفتر مرکزی: تهران، خيابان آفريقا، بين ظفر و ميرداماد، خيابان شهيد ستاري پلاك 51، واحد بازرگاني

کارخانه: مازندران، نکا، جنب قریه آبلو، شرکت سیمان مازندران، واحد بازرگانی، امور قراردادها

تلفن پاسخگویی

01134727661

                                                                                               

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.7.0
    V6.1.7.0