صورت مالی حسابرسی شده

گزارش کنترل داخلی سال مالی منتهی به 30اذر 1402

گزارش کنترل داخلی سال مالی منتهی به 30اذر 1402

گزارش کنترل داخلی سال مالی منتهی به 30اذر 1402
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

  گزارش سالانه هیئت مدیره به مجمع عمومی منتهی به سال مالی 30 آذر 1402

  گزارش سالانه هیئت مدیره به مجمع عمومی منتهی به سال

  گزارش سالانه هیئت مدیره به مجمع عمومی منتهی به سال مالی 30 آذر 1402
  امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

   صورت مالی حسابرسی شده منتهی به آذرماه سال 1401

   صورت مالی حسابرسی شده منتهی به آذرماه سال 1401

   جهت مشاهده صورت مالی سال 1400(منتهی به 1401/09/30 ) فایل مقابل را دانلود نمایید . 
   امتیاز :  ۳.۰۰ |  مجموع :  ۱

    جهت مشاهده صورت مالی شش ماهه سال 1401(منتهی به 1401/09/30 ) فایل مقابل را دانلود نمایید . 
    امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

     صورت مالی حسابرسی شده منتهی به آذرماه سال 1400

     صورت مالی حسابرسی شده منتهی به آذرماه سال 1400

     جهت مشاهده صورت مالی سال 1400(منتهی به 1400/09/30 ) فایل مقابل را دانلود نمایید . 
     امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

      صورت مالی حسابرسی شده منتهی به آذرماه سال 1399

      صورت مالی حسابرسی شده منتهی به آذرماه سال 1399

      جهت مشاهده صورت مالی سال 99 (منتهی به 1399/09/30 ) فایل مقابل را دانلود نمایید . 
      امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

       صورت مالی حسابرسی شده منتهی به آذرماه سال 1398

       صورت مالی حسابرسی شده منتهی به آذرماه سال 1398

       جهت مشاهده صورت مالی سال 98 (منتهی به 1398/09/30 ) فایل مقابل را دانلود نمایید . 
       امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

        صورت مالی حسابرسی شده منتهی به آذرماه سال 1397

        صورت مالی حسابرسی شده منتهی به آذرماه سال 1397

        جهت مشاهده صورت مالی سال 97 (منتهی به 1397/09/30 ) فایل مقابل را دانلود نمایید . 
        امتیاز :  ۴.۶۷ |  مجموع :  ۳

         صورت مالی حسابرسی شده منهی به آذرماه سال 1396

         صورت مالی حسابرسی شده منهی به آذرماه سال 1396


         جهت مشاهده صورت مالی سال 96 (منتهی به 1396/09/30 ) فایل مقابل را دانلود نمایید . 
         امتیاز :  ۴.۶۷ |  مجموع :  ۳

          صورت مالی حسابرسی شده منهی به آذرماه سال 1395

          صورت مالی حسابرسی شده منهی به آذرماه سال 1395

          جهت مشاهده صورت مالی سال 95 (منتهی به 1395/09/30 ) فایل مقابل را دانلود نمایید . 
          امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

           صفحه1از212.بعدي.برو

           6.1.7.0
           گروه دورانV6.1.7.0